FN 102

FN 102

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Forum w formie elektronicznej: FN 102

Kolegium Redakcyjne FN:

Iwona Buchalska
Iwona Gawron
Aldona Kacpura
Anna Kosmowska - sekretarz
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska

Anna Maliszewska
Dagmara Roszkowska
Witold Stawski - redaktor naczelny

Piszcie do nas!

forumnauczycielskie@crepiotrkow.edu.pl