FN 100/101

FN 100/101

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Forum w formie elektronicznej: FN 100/101

Kolegium Redakcyjne FN:

Iwona Buchalska
Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Małgorzata Kudyba
Dagmara Pietrzyk
Bogumiła Rabęda
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

forumnauczycielskie@crepiotrkow.edu.pl