Bawimy się czytaniem – doskonalenie umiejętności czytania i pisania poprzez gry i zabawy

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 2

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie przyczyn trudności w nauce czytania i pisania
  • prezentacja gier i zabaw usprawniających deficyty rozwojowe
  • prezentacja gier i zabaw doskonalących umiejętność pisania i czytania
  • prezentacja gier i zabaw ułatwiających naukę ortografii

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie umiejętności w zakresie tworzenia gier i zabaw w nauce pisania i czytania
  • doskonalenie warsztatu pracy