Bawimy się czytaniem – doskonalenie umiejętności czytania i pisania poprzez gry i zabawy

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 25 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Trwają zapisy na II edycję szkolenia.

Numer formy: 8

Planowany miesiąc realizacji: IV

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie przyczyn trudności w nauce czytania i pisania
  • prezentacja gier i zabaw usprawniających deficyty rozwojowe
  • prezentacja gier i zabaw doskonalących umiejętność pisania i czytania
  • prezentacja gier i zabaw ułatwiających naukę ortografii

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie umiejętności w zakresie tworzenia gier i zabaw w nauce pisania i czytania
  • zdobycie umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery sprzyjającej zdobywaniu umiejętności czytania i pisania
  • doskonalenie warsztatu pracy