Storytelling w edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 7

Planowany miesiąc realizacji: V

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja cech dobrej historii
  • prezentacja zasad, elementów i struktury tworzenia opowieści
  • przykłady zastosowania storytellingu na lekcji

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu konstruowania przyciągających uwagę opowieści
  • poznanie podstawowych zasad tworzenia interesujących opowieści
  • zdobycie umiejętności planowania zajęć z wykorzystaniem opowieści, które motywują, przyciągają uwagę, ułatwiają uczenie się i zapamiętywanie
  • wymiana doświadczeń