Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 221

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie organizacji i warunków nauczania dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • prezentacja obowiązków placówki edukacyjnej
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji – IPET, WOPFU
  • przedstawienie zadań i obowiązków zespołu nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem
  • prezentacja rodzajów zajęć prowadzonych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • planowanie procesu kształcenia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • umiejętność pisania indywidualnego programu terapeutycznego
  • umiejętność pisania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
  • poszerzenie wiedzy na temat organizacji, warunków nauczania, zadań i obowiązków zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze spektrum autyzmu
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji