Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia efektywnego dialogu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 220

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • charakterystyka typów postaw rodzicielskich
  • przyczyny agresji słownej w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń
  • prezentacja sposobów skutecznej komunikacji z rodzicami

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wsparcie wychowawców w procesie budowania relacji z uczniami i rodzicami
  • zapoznanie nauczycieli i wychowawców z metodami pracy i narzędziami wspierającymi budowanie dobrych relacji w środowisku szkolnym
  • wsparcie w zakresie opracowania planu budowania relacji z uczniem i jego rodzicem
  • doskonalenie warsztatu pracy