Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Cena: 50.00 zł

Forma zakończona.

Numer formy: 142

Planowany miesiąc realizacji: XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • motoryka duża i jej wpływa na motorykę małą
  • wpływ percepcji wzrokowej, koordynacji i lateralizacji na motorykę małą
  • rozwój sprawności rąk
  • diagnoza i terapia, zasady i wskazówki do pracy terapeutycznej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat różnych technik pracy z uczniami wykazującymi problemy związane z pisaniem
  • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami grafomotorycznymi
  • wzbogacenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń