Relacja nauczyciel – uczeń – rodzic, czyli jak osiągnąć sukces dydaktyczno – wychowawczy

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 35

Liczba zapisanych osób: 35 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 117

Planowany miesiąc realizacji: luty 2023

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • nauczyciel jako podstawa relacji
  • prezentacja sposobów komunikacji
  • poznanie przyczyn agresji słownej w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń
  • prezentacja sposobów skutecznej komunikacji z rodzicami?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wsparcie wychowawców w procesie budowania relacji z uczniami i rodzicami
  • zapoznanie nauczycieli i wychowawców z metodami pracy i narzędziami wspierającymi budowanie dobrych relacji w środowisku szkolnym
  • wsparcie w zakresie opracowania planu budowania relacji z uczniem i jego rodzicem
  • zapoznanie z modelem komunikacji sprzyjającej budowaniu dobrych relacji w środowisku
  • doskonalenie warsztatu pracy