Trening koncentracji uwagi

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Rucińska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 12

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 116

Planowany miesiąc realizacji: IV

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wiedzy na temat procesu koncentracji uwagi
  • omówienie sposobu pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową ADHD w szkole
  • znaczenie koncentracji w osiąganiu dobrych wyników w nauce
  • prezentacja ćwiczeń wzmacniających koncentrację uwagi

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń koncentracji uwagi
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji
  • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu zajęć mających na celu poprawę koncentracji uwagi u uczniów