CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Wirtualne Dni Otwarte w WODN

Wirtualne Dni Otwarte w WODN

30.04.2021
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji wybranych działań Ośrodka we współpracy z różnymi szkołami, placówkami oświatowymi i instytucjami.


Zapraszamy do pokoju zagadek związanego z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.


29.04.2021


28.04.2021


27.04.2021


26.04.2021