Etap rejonowy Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” - 16 lutego 2024 r.

Etap rejonowy Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” odbędzie się 16 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2.

Prosimy, aby uczniowie posiadali legitymacje szkolne.

Harmonogram Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”:

10:00 – powitanie uczestników.

10:15 – rozpoczęcie pracy z testem. Czas 90 minut.

11:45 – przerwa kawowa.

12:15 – wykład Pana Pawła Wąsa, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi „Konspiracyjne Wojsko Polskie na ziemi łódzkiej (1945 – 1954)”.

13:00 – rozdanie nagród i dyplomów uczestnikom i opiekunom przez Pana Zbigniewa Ziembę -Wicemarszałka Województwa Łódzkiego.