Projekt CRE

Miło nam poinformować, że projekt CRE "Najlepiej razem - cieszyć się książką, piosenką, obrazem" znalazł się w gronie zwycięzców konkursu granatowego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej.

Realizując nasze zadania (zajęcia biblioteczne i spotkania z ekspertami), będziemy działać na rzecz wspólnego celu wspierania integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym.

W ramach granatowego dofinansowania, które wynosi 9 tys. złotych, wzbogacimy nasz warsztat o sprzęt multimedialny. W ten sposób z pewnością uatrakcyjnimy realizowane formy dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora:
https://poland.iom.int/pl