Nowa lista lektur wchodząca w życie 01.09.2024 r.

Jednym z zadań, które stoją przed szkołą, jest kształcenie umiejętności czytania i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. W opanowaniu tych umiejętności pomóc ma literatura, która rozbudzi w dziecku ciekawość poznawczą i wprowadzi je w świat wartości.

Zapraszamy do zapoznania się z nową, wchodzącą w życie 01 września 2024 r., listą lektur szkolnych.