Międzyszkolny Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym pn. „Demokratos”

Międzyszkolny Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym pn. „Demokratos”

W roku szkolnym 2023/2024 odbyła się III edycja Konkursu „Demokratos” w Szkole Podstawowej w Boryszowie pod patronatem Wójta Gminy we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy.

Celem Konkursu było szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości demokratycznych, zainteresowanie młodzieży wiedzą o samorządzie oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Utrwalenie wiedzy o tożsamości gmin, powiatów i województwa.

W roku szkolnym 2023/2024 ze względu na 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pytania dotyczyły również podstawowej wiedzy z zakresu obecności Polski w UE.

Uczestnicy Konkursu mogli wykazać się wiedzą z zakresu problematyki samorządu terytorialnego, w tym własnej gminy, powiatu i województwa; wykazać się umiejętnością wyciągania wniosków, łączenia faktów i zdarzeń. Mieli do rozwiązania test, który składał się z 30 zadań, na rozwiązanie którego przeznaczono 30 minut. Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczestnik mógł uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 30.

Komisja Konkursowa w składzie:

Barbara Śpiewak- konsultant CRE w Piotrkowie Tryb. -przewodnicząca komisji

Mariola Kilian- pracownik Biblioteki Gminnej w Grabicy - członek komisji

dokonała oceny testu i przyznała następujące miejsca:

I miejsce : Antoni Kowara - Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej

II miejsce: Miłosz Dąbrowski - Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej

III miejsce: Dominik Kilian - Szkoła Podstawowa w Boryszowie

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy pana Krzysztofa Kulińskiego, które wręczono podczas uroczystości poświęconej Gminnym obchodom Dnia Dziecka, w Szkole Podstawowej w Boryszowie w dniu 17 czerwca 2024.

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem .

Barbara Śpiewak

Konsultant CRE WŁ

w Piotrkowie Tryb.