Kolejna  edycja konkursu - Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej

Kolejna  edycja konkursu - Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, Nauczyciele historii, WOS uprzejmie proszę o upowszechnienie wśród uczniów informacji o kolejnej edycji konkursu "Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej". Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego. W załączniku przesyłam wyciąg z regulaminu przygotowany przez Panią Annę Salską oraz wyciąg z informacji o przebiegu i realizacji Konkursu w roku szkolnym 2022/2023.

Barbara Śpiewak-konsultant CREWŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Informacja dla koordynatorów

Informacja dla szkół

Broszura Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej

Komunikat

Komunikat 20.02.2023 r.

w sprawie odwołania etapu rejonowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” w kategorii TEST.

Szanowni Państwo

Powołując się na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uprzejmie informuję, etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej" nie odbędzie się.
Test etapu wojewódzkiego zostanie przeprowadzony w dniu 20 kwietnia 2023r.
Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.
Barbara Śpiewak - przewodnicząca Komisji Rejonowej

Komunikat 14.02.2023 r.
Etap Rejonowy Konkursu „Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szkoły podstawowe - etap II

Etap rejonowy dla uczniów szkół podstawowych w kategorii test odbędzie się w CREWŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul Wojska Polskiego 2. W dniu 1 marca 2023 r., godz. rozpoczęcia: 13.00, czas trwania 90 min

Eliminacje zostaną przeprowadzone w oparciu o testy wiedzy przygotowane przez pracowników Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Komisja Rejonowa dokona oceny i zakwalifikuje do etapu wojewódzkiego zgodnie z regulaminem uczniów, którzy uzyskają 80% możliwych do uzyskania punktów.

Do etapu szkolnego zgłosiło się 129 uczniów. Z rejonu objętego oddziaływaniem CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim do etapu rejonowego zakwalifikowało się 26 uczniów z 12 szkół.

Załącznik: LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO

Komunikat 14.02.2023 r.
Etap Rejonowy Konkursu „Żołnierze Wyklęci- niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szkoły podstawowe

II etap rejonowy 1 marca 2023 r. zostanie przeprowadzony w CREWŁ w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

Poszczególne CREWŁ zorganizują testy wiedzy i dokonają oceny. Następnie wyłonią 5 finalistów, którzy zostaną uhonorowani Nagrodami.

Komiks:

  1. Prace wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy Konkursu składają do CREWŁ w Piotrkowie Trybunalskim w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.;
  2. Etap rejonowy zostanie przeprowadzony do dnia 3 kwietnia 2023 r., a następnie 3 najlepsze prace zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z protokołem z przebiegu etapu (załącznik Nr 3 do Regulaminu) i kartami zgłoszeń finalistów;

Szkoły ponadpodstawowe

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

  1. Uczestnicy składają prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu), do CREWŁ w Piotrkowie Tryb w terminie od 6 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r.;
  2. Etap rejonowy zostanie przeprowadzony przez poszczególne CREWŁ do 30 marca 2023 r., a następnie 3 najlepsze prace w każdej kategorii zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z protokołem z przebiegu etapu (załącznik Nr 2 do Regulaminu) i kartami zgłoszeń finalistów.

Prace należy przekazać do przewodniczącej Komisji Rejonowej - Barbary Śpiewak

Komunikat 01.02.2023 r.
Wojewódzki konkurs historyczny "Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej" etap szkolny

W dniu 3.02.2023 r. o godz. 13.00 zostanie przeprowadzony etap szkolny.

Z terenu objętego doskonaleniem przez CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim do etapu szkolnego w kategorii test zgłosiło się 120 uczniów z 25 szkół.

Etap szkolny trwa 90 min. Uczniowie odpowiadają na kartach odpowiedzi.

Przewodniczący komisji szkolnych proszeni są o przesłanie protokołów w wersji edytowalnej na adres email: biuro@crepiotrkow.edu.pl

Przypominamy ustalenia organizacyjne etapu szkolnego:

  1. do kolejnego etapu kwalifikuje się nie więcej niż czterech uczestników z danej szkoły z największą liczbą zdobytych punktów spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia;
  2. przekazanie imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.

Ponadto protokoły w wersji papierowej z pieczątką szkoły i podpisami Komisji Szkolnej należy przesłać na adres CRE WŁ w Piotrkowie Tryb. w ciągu 7 dni.

Ważne: w przypadku remisów tj. uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż czworo uczniów, wszystkie osoby kwalifikują się do kolejnego etapu! Taką informację przekazujemy Szkolnym Komisją Konkursowym na etapie szkolnym.

Przewodnicząca komisji rejonowej - Barbara Śpiewak